Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website carpediem-oudgastel.nl van Carpe Diem. Carpe Diem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor ons is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden Carpe Diem uw persoonsgegevens verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens

Carpe Diem zal uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan is aangegeven in deze privacyverklaring of hiermee verenigbaar is. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren verplicht.

Op de website van Carpe Diem kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Hiervoor verstrekt u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Tenzij de verwerking ook op een andere grondslag is gebaseerd, zal Carpe Diem deze verwerking stopzetten. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Uw rechten

Omdat Carpe Diem persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om Carpe Diem te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Carpe Diem te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt Carpe Diem ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Hierover wordt u ook binnen één maand geïnformeerd. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Carpe Diem anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Carpe Diem zal uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Carpe Diem of indien Carpe Diem uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Carpe Diem verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@carpediem-oudgastel.nl.

Overige

Carpe Diem kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van december 2023. Carpe Diem zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@carpediem-oudgastel.nl